Regler som ska gälla på en pub och restaurang

De som driver en restaurang och pub har många regler som måste följas, samt många regler som ska finnas där för att alla ska vistas i en trivsam och säker miljö. Den första av dessa är vilken åldersgräns som måste finnas i den verksamhets de bedriver. I Sverige är det 18-årsgräns när det gäller intag av alkoholhaltiga drycker som gäller, eller för att egentligen få vistas på en plats som säljer dessa. Naturligtvis finns det undantag när det gäller restauranger, där barn kan vara med och äta eller ungdomar kan besöka för att just äta maten. I detta fall kan det då handla om en pizzeria som även bedriver försäljning av öl och vin.6488505719_c1b7a03cc4_b

Andra mycket viktiga regler är att det ska vara rent och hygieniskt. I första hand gäller naturligtvis detta mest köket, där all den goda maten tillagas. Här handlar det om att vara noga med detta, men det gäller även hela restaurangen eller puben för att gästerna ska trivas. Om dessa regler inte följs kan det snabbt leda till klagomål, och en kontroll av berörd myndighet. Detta kan då vid för stora fel och brister leda till att verksamheten klassas som oacceptabel och får stänga. Många gånger blir det dock en varning, och en erinran om att olika saker måste åtgärdas.

Helt uppenbara regler på restauranger och pubar är att du inte får röka inomhus, utom på de platser där de har ett avsett ventilerad rum för de som är rökare. I övrigt ska alltid personalen vara vaksamma på hur mycket deras gäster dricker. I detta fall handlar det om att restaurangen eller puben kan bli ansvarig för saker som kan ske med en människa som har serverats för mycket. Därför kan du som anses ha druckit mer än vad du ska många gånger nekas att köpa mer och bli ombedd att ta en taxi hem.